Bir ada olması sebebiyle Britanya, Avrupa’dan bağımsız özelliklere sahiptir. Buna rağmen sinema alanında Amerika’nın olumsuz etkileri altında kalan Britanya’da sinemanın serüveni hep inişli-çıkışlı bir grafik izlemiştir. Bu çalışmada İngiliz Özgür Sineması ve İrlanda Bağımsız Sineması’nın yaşadığı süreçler ve bu süreçler üzerindeki Amerikan Sinema Endüstrisinin etkileri incelenerek iki sinema arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar ortaya...