Dağlarda süslenip gezen bulutlar
Benzemez göğe yerdeki hudutlar
Hapsetmeyin kendinizi dünyaya
Gökte size sınırsızdır tüm yurtlar